Om Mælkeafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden er oprettet i henhold til Landbrugsstøtteloven (Lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013).

Retningslinier, vejledning og skema til brug ved ansøgning til fonden findes under fanen "Tilskud".

Fondens møder i 2016 afholdes på følgende datoer:

 • Den 18. maj 2016 (behandling af regnskaber og interessetilkendegivelser)

Nyt (opdateret 29. februar 2016)
Det er nu muligt at hente skema til indsendelse af interessetilkendegivelse for 2017. Se mere under fanen Tilskud

NYT om ekstra ansøgningsrunde i 2016 (opdateret 21. marts 2016)
I lyset af den ugunstige markedssituation for mejerisektoren og de deraf følgende svære økonomiske forhold for mælkeproducenterne samt fordi Mælkeafgiftsfonden har flere økonomiske midler til rådighed, har fondens bestyrelse besluttet at iværksætte en ekstra ansøgningsrunde i 2016.

Den ekstra ansøgningsrunde er primært forbeholdt området "Kommunikation og information om mælk og mejeriprodukter" (fælles, generisk afsætningsfremme) som er yderligere formuleret således i fondens strategi for 2016: Fokus på dette område er at fastholde og øge forbruget af mælk og mejeriprodukter, f.eks. over for børn og unge gennem forbedring af mælkens image som et bæredygtigt og næringstæt levnedsmiddel og/eller gennem kommunikations- og informationsaktiviteter, der fremhæver de sundheds- og ernæringsmæssige kvaliteter ved mælk og mejeriprodukter.

Ansøgningsfristen for den ekstra runde er fastsat til mandag den 9. maj 2016. Det forventes, at der vil være minimum 2,5 mio. kr. til rådighed til runden. Ansøgningsskema kan findes under fanen "Tilskud".

Hovedformål og indtægter

Fondens overordnede formål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne. Dette sker ved at yde tilskud til en række fælles aktiviteter inden for følgende hovedformål:

 • afsætningsfremme
 • forskning og forsøg
 • produktudvikling
 • rådgivning
 • uddannelse
 • sygdomsforebyggelse
 • sygdomsbekæmpelse
 • dyrevelfærd
 • kontrol
 • medfinansiering af EU-programmer

Fonden yder tilskud til foreninger, organisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt øvrige juridiske enheder.

Indtægterne i fonden stammer fra den lovbestemte produktionsafgift på 0,8 øre pr. kg indvejet mælk. Endvidere modtager fonden via Promilleafgiftsfonden tilbageførte midler fra pesticidafgiften